29 sierpnia 2016

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz


dr2

Agnieszka Rynkiewicz, doktor nauk medycznych w psychiatrii, adiunkt i kierownik Pracowni Badań Zaburzeń Neurorozwojowych na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, ekspert w Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych KE, recenzent w renomowanych czasopismach naukowych m.in. JADD (Journal of Autism and Developmental Disorders), jest klinicystą, naukowcem, założycielem i właścicielem Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED, które zajmuje się diagnozą, terapią oraz edukacją w całościowych zaburzeniach rozwojowych – zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Ukończyła wydział lekarski Gdańskiej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz rezydenturę specjalizując się w psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku oraz Klinice Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarskie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodów medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, USA oraz kierunek magisterski w pedagogice specjalnej w Seattle Pacific University, USA. Jej rozprawa doktorska w medycynie, w psychiatrii dotyczy różnic i podobieństw w obrazie klinicznym oraz współistniejącej psychopatologii u dziewcząt ze spektrum autyzmu: TUTAJ.

Pracowała na oddziale psychiatrii dziecięcej Seattle Children’s Hospital, USA, w Instytucie Brain Center for Applied Learning Research in Seattle Pacific University, USA, jako pedagog specjalny i terapeuta dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera, była dyrektorem w zarządzie Autism Society of Washington, USA, współtworzyła komputerowy program terapeutyczny TeachTown w USA dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, stworzyła polską terapeutyczną platformę komputerową dla dzieci z autyzmem EmotiPlay w ramach projektu ASC-Inclusion, finansowanego z Siódmego Programu Ramowego (7PR) Komisji Europejskiej, grant n° 289021.

Prowadząca zajęcia dydaktyczne z psychiatrii dorosłych oraz z psychiatrii dzieci i młodzieży na wydziale lekarskim (wydział polskojęzyczny oraz English Division) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz wydziale medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Certyfikowany diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd Edition) oraz STAT™ (Screening Tool for Autism in Toddlers) do diagnozy klinicznej i badań naukowych. Współautor oficjalnej polskiej wersji testu STAT™ (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) – STAT – Test przesiewowy pod kątem autyzmu dla małych dzieci. Nagrodzona stypendiami naukowymi i nagrodami za pracę w obszarze autyzmu, badań różnic międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania technik komputerowych w diagnostyce, terapii oraz edukacji osób ze spektrum autyzmu. Nagrody ostatnich lat to m.in.: ENABLE Award 2014 w kategorii twórca nowych narzędzi ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii oraz Diversity Award 2016 nadane przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych w Autyzmie (ang. International Society for Autism Research, INSAR) w USA. Jest certyfikowana do badań naukowych z BOSCC. Jest międzynarodowym certyfikowanym szkoleniowcem ADOS-2.


Publikacje, nagrody, stypendia naukowe, certyfikaty-uprawnienia