29 sierpnia 2016

Cennik

Prosimy o przygotowanie się na pierwszą konsultację trwającą do 2 godzin. Efektem pierwszej konsultacji będzie plan diagnozy.

Porada lekarska 180 PLN/ godz.

Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych przeprowadzona za pomocą specjalistycznych narzędzi diagnostycznych wraz z pisemną opinią 1200 PLN.

Konsultacja w przedszkolu lub szkole 180 PLN

Wizyty wyjazdowe obejmują pokrycie kosztu dojazdu lekarza do pacjenta. Badanie poziomu funkcji poznawczych prowadzone jest przez współpracujących ze SPECTRUM ASC-MED psychologów.

Pisemna dokumentacja medyczna, która wydawana jest w języku angielskim podlega dodatkowo cennikowi dla tłumaczeń specjalistycznych 90 zł za stronę tekstu. Podstawą cennika jest standardowa strona tekstu tłumaczenia zawierająca 1800 znaków klawiaturowych wraz ze spacjami.