29 sierpnia 2016

Cennik

Porada lekarska 200 PLN/ godz.

Badanie testem ADOS-2 Protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition): 800,00 PLN

Cena badania testem ADOS-2 obejmuje badanie (1 godzina), opracowanie wyników oraz ich omówienie (1 godzina). W cenę wliczone jest wystawienie zaświadczenia lekarskiego z wynikiem badania ADOS-2.

Wielospecjalistyczna diagnoza kliniczna zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) prowadzona jest ze współpracującymi ze SPECTRUM ASC-MED lekarzami innych specjalizacji (m.in. pediatrów, internistów, neurologów, genetyków i innych) oraz profesjonalistów z innych dziedzin (m.in. psychologów, logopedów, pedagogów).

Konsultacja w przedszkolu lub szkole 200 PLN/godz.

Wizyty wyjazdowe obejmują pokrycie kosztu dojazdu lekarza do pacjenta.

Badania lekarskie oraz testem ADOS-2 mogą być prowadzone także w języku angielskim.

Pisemna dokumentacja medyczna może być wystawiona także w języku angielskim. Podlega dodatkowo cennikowi dla tłumaczeń specjalistycznych 90 zł za stronę tekstu.