19 September 2018

Presentations, Radio Podcasts, Conferences 2018/2019

Międzynarodowa Konferencja Pediatryczna Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszów, 24-26 maja, 2018


Konferencja Oddziału Rzeszów IFMSA Poland Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów, 22 maja, 2018


Posłuchaj audycji

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – nowe kryteria diagnostyczne, nowe wyzwania Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Gdańsk, 29 maja, 2018


Międzynarodowa konferencja naukowa Focus on Autism Kraków, 27-29 września 2018


XXX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Kraków, 16-18 listopada, 2018