Prezentacja badań dotyczących dziewcząt z autyzmem i autorskiego kwestionariusza Q-ASC na IMFAR 2017 w USA

Z przyjemnością informujemy, że badanie naukowe dotyczące dziewcząt z autyzmem (ASD/ASC) wraz z kwestionariuszem Q-ASC dla dziewcząt ze spektrum autyzmu (autorskie narzędzie przesiewowe: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz) zostało przyjęte przez INSAR (ang. International Society of Autism Research; pol. Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem) do prezentacji podczas IMFAR 2017 w San Francisco, USA. Read more about Prezentacja badań dotyczących dziewcząt z autyzmem i autorskiego kwestionariusza Q-ASC na IMFAR 2017 w USA[…]