29 sierpnia 2016

ADOS-2

Szkolenia ADOS-2
w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)
oraz do badań naukowych
 

 

Prowadzący szkolenia (Szkoleniowiec ADOS-2): dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Miejsce szkolenia w Rzeszowie – Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

 

 

Terminarz szkoleń 2018/2019 rok:

20 – 22 kwietnia 2018 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)- Rzeszów – szkolenie odbyło się
21- 23 maj 2018 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów – szkolenie odbyło się

Szkolenie z udziałem Prof. Bryana Kinga (22 maj, 2018)

Tłumaczenie symultaniczne szkolenia: mgr Karolina Kalisz

18 – 20 czerwca 2018 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Gdańsk – szkolenie odbyło się
28 – 29 września 2018 szkolenie do badań naukowych – Gdańsk – szkolenie odbyło się
19 – 21 października 2018 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów – szkolenie odbyło się
17 – 18 listopada 2018 szkolenie do badań naukowych – Gdańsk – ze względu na termin szkolenia ADI-R, szkolenie ADOS-2 przeniesione na termin 19 – 20 stycznia 2019 – Rzeszów
Szkolenia do badań naukowych są kontynuacją i tylko dla uczestników wcześniejszych szkoleń w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) prowadzonych przez szkoleniowca dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz
19 – 20 stycznia 2019 szkolenie do badań naukowych – Rzeszów – rejestracja zamknięta – wyczerpany limit miejsc
16 – 18 marca 2019 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów
15 – 17 czerwca 2019 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów

Administracja zgłoszeń na szkolenia:

mgr inż. Mariola Bogdanowicz tel. 530-147-666

Email: ADOS-2@spectrumascmed.com

W emailu proszę o podanie danych:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika/ Nazwa Klienta
 2. Miejsce zatrudnienia
 3. Wykształcenie
  1. lekarz (specjalizacja lub w trakcie jakiej specjalizacji)
  2. psycholog
  3. pedagog
  4. logopeda
  5. inne
 4. Email kontaktowy
 5. Dane do faktury
 6. Oświadczenie o treści: „Zapoznałem/am się z Regulaminem Rejestracji na Szkolenia ADOS-2 znajdującego się na stronie internetowej SPECTRUM ASC-MED, akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać. Wybieram prowadzenie procesu mojego szkolenia (prosimy o wybranie i wpisanie preferowanego):
  • wykorzystanie testu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)
  • wykorzystanie testu ADOS-2 do badań naukowych

Koszty:
Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu): 3900 zł

Szkolenie ADOS-2 do badań naukowych: 3000 zł

Ocena filmów (nagrań) przez Szkoleniowca z samodzielnie przeprowadzonych badań przez Uczestnika za pomocą testu ADOS-2: 300 zł/nagranie

Dane do zapłaty:
Konto bankowe: 11 1050 1764 1000 0091 3788 6215
ING Bank Śląski S.A. 

Odbiorca:
CENTRUM DIAGNOZY TERAPII I EDUKACJI
SPECTRUM ASC-MED A. RYNKIEWICZ
DZIELNA 47
80-404 GDAŃSK

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz termin szkolenia, np.:
,,Jan Kowalski, 13-15 września 2017 r. – Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)”

 

Opis szkolenia ADOS-2

Regulamin Rejestracji na Szkolenia ADOS-2