29 sierpnia 2016

AQ Dorosły


AQ Dorosły – plik PDF

S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, R. Skinner, J. Martin & E. Clubley (1993-2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ), Autism Research Centre, University of Cambridge, UK; (J Autism Dev Disord, 2001, 31: 5-17);

Wersja polska: E. Pisula (2010), Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Email: ewa.pisula@psych.uw.edu.pl; A. Rynkiewicz, I. Łucka (2010), Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, Email: kpsych@gumed.edu.pl