29 sierpnia 2016

CASTCAST – plik PDF

F. Scott, S. Baron-Cohen, P. Bolton and C. Brayne, (2002); Autism Research Centre, University of Cambridge, UK; (Autism 6(1):9- 31);

Wersja polska: E. Pisula (2012), Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Email: ewa.pisula@psych.uw.edu.pl; A. Rynkiewicz (2012), Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED, Email: rynkia@spectrumascmed.com