29 sierpnia 2016

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz


dr2

Agnieszka Rynkiewicz – doktor nauk medycznych w psychiatrii, klinicysta, adiunkt, kierownik Pracowni Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Medyczny Uniwersytet Rzeszowski. Kieruje Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED, Gdańsk i Rzeszów, Polska. Międzynarodowy certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2. Certyfikowana w ADOS-2, STAT™ i BOSCC. Prowadzi badania w obszarze zaburzeń neurorozwojowych, różnic międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w narzędziach diagnostycznych i terapeutycznych w autyzmie.

Absolwentka Wydziału Medycznego, Kierunku Lekarskiego, Gdańskiej Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończony program specjalizacyjny w psychiatrii, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku oraz Klinika Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarskie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodów medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, USA. Absolwentka Seattle Pacific University, USA, magister pedagogiki specjalnej. Rozprawa doktorska w medycynie, psychiatrii dotyczy różnic i podobieństw w obrazie klinicznym oraz współistniejącej psychopatologii u dziewcząt ze spektrum autyzmu (tutaj).

Stworzyła autorskie narzędzie diagnostyczne: Questionnaire for Autism Spectrum Conditions (Q-ASC) [Attwood, Garnett, Rynkiewicz 2011]. Współautor polskiej adaptacji STAT™. Dotychczasowa praca zawodowa: Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Seattle Children’s Hospital, USA, Brain Center for Applied Learning Research, Seattle Pacific University, USA, Edmonds School District, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), Klinika Psychiatrii GUMed, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski. Dyrektor w zarządzie Autism Society of Washington, USA (2009-2010). Stworzyła moduł matematyki do komputerowego programu terapeutycznego TeachTown w USA dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Stworzyła polską terapeutyczną platformę komputerową dla dzieci z autyzmem EmotiPlay. Nagrody ostatnich lat to m.in.: ENABLE Award 2014 dla twórcy nowych narzędzi ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii oraz Diversity Award, nadane przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych w Autyzmie (International Society for Autism Research, INSAR) w 2016 w USA.

PUBLIKACJE