Kwestionariusz Q-ASC (Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz)

Kwestionariusz Q-ASC dla dziewcząt ze spektrum autyzmu (autorskie narzędzie przesiewowe: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz).

Aktualnie trwa zakończenie badań naukowych oraz walidacji Q-ASC w Australii. Udostępnienie Q-ASC narzędzia dla klinicystów oraz kolejne publikacje z badań naukowych z Q-ASC planowane są na przełomie 2016/2017 roku.