Prezentacja badań dotyczących dziewcząt z autyzmem i autorskiego kwestionariusza Q-ASC na IMFAR 2017 w USA

Z przyjemnością informujemy, że badanie naukowe dotyczące dziewcząt z autyzmem (ASD/ASC) wraz z kwestionariuszem Q-ASC dla dziewcząt ze spektrum autyzmu (autorskie narzędzie przesiewowe: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz) zostało przyjęte przez INSAR (ang. International Society of Autism Research; pol. Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem) do prezentacji podczas IMFAR 2017 w San Francisco, USA.

 

PROFILING AUTISM SYMPTOMATOLOGY IN FEMALES: AN EXPLORATION OF THE Q-ASC

IN A CLINICAL SETTING

S.Ormond1,2, C. Brownlow1, M. S. Garnett3, T. Attwood3, A. Rynkiewicz4,5

(1) School of Psychology and Counselling, University Of Southern Queensland, Darling Heights, Australia
(2) Specialist Clinic for Autism Spectrum Conditions, Minds and Hearts, West End, Australia
(3) Clinical Psychology and Diagnostics, Minds and Hearts, West End, Australia
(4) Center for Diagnosis, Therapy and Education SPECTRUM ASC-MED, Gdansk & Rzeszow, Poland
(5) Faculty of Medicine, University of Rzeszow (UR), Rzeszow, Poland