29 sierpnia 2016

SPECTRUM ASC-MED

SPECTRUM ASC-MED zajmuje się diagnozą oraz interwencją terapeutyczno-edukacyjną w całościowych zaburzeniach rozwojowych stosując standardy i rekomendacje, które obowiązują w krajach anglosaskich (m.in. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia). Diagnozujemy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Współpracujemy z czołowymi ośrodkami na świecie zajmującymi się autyzmem wspólnie tworząc specjalistyczne testy diagnostyczne, komputerowe programy terapeutyczne i edukacyjne oraz prowadzimy badania naukowe w tej dziedzinie.

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz jest międzynarodowym certyfikowanym szkoleniowcem ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd Edition), ma także odpowiednie szkolenia i uprawnienia zdobyte za granicą w ADOS-2 i STAT™ do diagnozy klinicznej i badań naukowych. Jest certyfikowana do badań naukowych w BOSCC.

Aktualny projekt SPECTRUM ASC-MED wraz z Wydziałem Medycznym, Uniwersytetu Rzeszowskiego:

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. Grant № P000698

Specjalista: Prof. Bryan King. Instytucja projektowa: Pracownia Badań Zaburzeń Neurorozwojowych, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Dziedzina: Ochrona zdrowia
Tytuł projektu: „Symptomatologia autyzmu u dziewcząt a ADOS-2”
w ramach zarejestrowanego badania naukowego (URKB-8/6/2017):

“Wpływ rehabilitacji zaburzeń sensorycznych sfery dotyku na poziom endogennej oksytocyny (OT) w kontekście prezentowanych cech autystycznych oraz umiejętności komunikacyjno-społecznych u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) – porównanie międzypłciowe”.
Kierownik projektu dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

 

SPECTRUM ASC-MED przygotowało w ostatnich latach:

 

1

Polską platformę zintegrowanego środowiska internetowego do społecznego włączania dzieci ze spektrum autyzmu o nazwie EmotiPlay w ramach międzynarodowego projektu ASC-Inclusion. Jest to interaktywny program terapeutyczny do nauki emocji wyrażanych w trzech modalnościach: mimice twarzy, gestach i intonacji głosu.

Oficjalną polską wersję testu STAT™ (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children) – STAT – Test przesiewowy pod kątem autyzmu dla małych dzieci. Test STAT™ jest interaktywnym narzędziem używanym w diagnostyce przesiewowej autyzmu u dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia (2-3 rok życia).

Q-ASC (autorskie narzędzie przesiewowe: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz).

Badania w ramach projektu ASC-Inclusion uzyskały finansowanie z Komisji Europejskiej, Siódmego Programu Ramowego (FP, 2007-2013), grant nr 289021, Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, Cel ICT-2011.5.5: ICT na rzecz zrównoważonej i spersonalizowanej integracji.

Współpracujemy z: