530-147-666
napisz

TESTS AND PROGRAMS

testy programy

AQAQ

S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, R. Skinner, J. Martin & E. Clubley (1993-2001). The Autism-Spectrum Quotient (AQ), Autism Research Centre, University of Cambridge, UK; (J Autism Dev Disord, 2001, 31: 5-17)

Polish version: E. Pisula (2010), Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Email: ewa.pisula@psych.uw.edu.pl; A. Rynkiewicz, I. Łucka (2010), Gdański Uniwersytet Medyczny, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego, Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, Email: kpsych@gumed.edu.pl

logo w

Gdańsk: +48 530-147-666
Rzeszów: +48 881-330-118

rynkia@spectrumascmed.com