Wybierz język:

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

TRAINING
ADI-R

WYWIAD DO DIAGNOZY AUTYZMU - WERSJA ZREWIDOWANA (ADI-R)

ADI-R to wszechstronne narzędzie przeznaczone do oceny diagnostycznej dzieci, adolescentów i dorosłych z podejrzeniem zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD). ADI-R skutecznie różnicuje autyzm od innych zaburzeń rozwojowych, jest przydatny nie tylko w procesie diagnostycznym ale także przy planowaniu terapii i oddziaływań edukacyjnych.

szkolenia adi rMiejsce szkolenia w Rzeszowie:
Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakład Psychiatrii, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytetu Rzeszowskiego

Miejsce szkolenia w Gdańsku:
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

 

SZKOLENIA ADI-R W POLSCE

TERMINARZ SZKOLEŃ 2023

Polsko-Amerykańska
Komisja Fulbrighta
Projekt Nr P006029

Część zaawansowana, warsztaty, stacjonarnie (ang. Advanced/Research Workshop)

(25 luty - 10 marzec, 2023)

SZKOLENIA Z WYWIADU DO DIAGNOZY AUTYZMU - WERSJI ZREWIDOWANEJ (ADI-R)
Bezpłatne w ramach projektu 

Informacje wkrótce na stronie Centrum Symulacji Medycznej UR oraz innych zaangażowanych instytucji, TUTAJ                                                                  

luty - marzec 2023

Odświeżanie zgodności kodowania przez diagnostów używających w pracy ADI-R, tzw. kalibracja. Z udziałem prof. Somer Bishop.

Dla pracowników dziecięcych oddziałów psychiatrycznych oraz pediatrycznych w Polsce.

Bezpłatne. Limit wolnych miejsc wyczerpany.

 

 

 

Dodatkowo na specjalne potrzeby poradni, szpitali lub innych instytucji prowadzone są superwizje oraz szkolenia wyjazdowe poza wyżej wymienionym harmonogramem. Podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy - wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Nr 53-000128-001-0001.

 

SZKOLENIA ADI-R POZA POLSKĄ

przykłady szkoleń ADI-R organizowanych w 2022 roku

USA tutaj

Kanada tutaj 

Wielka Brytania tutaj

 

Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania ADI-R 

logo w

+48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com