Wybierz język:

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

TRAINING
ADOS-2

PROTOKÓŁ OBSERWACJI DO DIAGNOZOWANIA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, który wykorzystywany jest w diagnozowaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych podejrzewanych o zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD). Badanie składa się z szeregu prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

ados 3 szkolenie

Prowadzący szkolenia (Szkoleniowiec ADOS-2):
dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Miejsce szkolenia w Rzeszowie:
Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce szkolenia w Gdańsku:
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz gabinety lekarskie

 

 

TERMINARZ SZKOLEŃ 2023

28 - 29 styczeń 2023

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Szkolenie odbyło się.

4 - 5 luty 2023

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Szkolenie odbyło się.

29 - 30 kwiecień 2023

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Szkolenie odbyło się.
3 - 4 czerwiec 2023

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Szkolenie odbyło się.

28 - 29 październik 2023

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Limit wolnych miejsc wyczerpany. 

2 - 3 grudzień 2023

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych.

Limit wolnych miejsc wyczerpany. 

9 - 10 grudzień 2023

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych.

 

 
Dodatkowo na specjalne potrzeby poradni, szpitali lub innych instytucji prowadzone są superwizje oraz szkolenia wyjazdowe poza wyżej wymienionym harmonogramem. Podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy - wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Nr 53-000128-001-0001.

 

ADMINISTRACJA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA

mgr inż. Mariola Bogdanowicz tel. 530-147-666
e-mail: ADOS-2@spectrumascmed.com

Zgłoszenie rejestracyjne należy przesłać w formie wiadomości e-mail na ww. adres, podając następujące dane:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika / Nazwa Klienta

 2. Miejsce zatrudnienia

 3. Wykształcenie

  • lekarz (specjalizacja lub w trakcie jakiej specjalizacji)
  • psycholog
  • pedagog
  • logopeda
  • inne

 4. E-mail kontaktowy do Klienta i/lub do Uczestnika

 5. Dane do faktury – ze wskazaniem, czy faktura ma być wystawiona na całość opłaty, czy w podziale na płatność zaliczkową i płatność końcową

 6. Oświadczenie o treści:

  „Pobrałem treść Regulaminu Rejestracji na Szkolenia ADOS-2 znajdującego się na stronie internetowej SPECTRUM ASC-MED, zapoznałem/am się z nim i akceptuję go, zobowiązując się go przestrzegać.”
  „Wybieram prowadzenie procesu mojego szkolenia (prosimy o wybranie i wpisanie preferowanego wariantu):
   1. wykorzystanie testu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)
   2. wykorzystanie testu ADOS-2 do badań naukowych

 
* Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora - Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED Agnieszka Rynkiewicz, z siedzibą w Gdańsku (80-404), przy ul. Dzielnej 47 - wyłącznie na cele i w zakresie niezbędnym do organizacji Szkolenia i zapewnienia udziału w Szkoleniu oraz procesie certyfikacji ADOS-2.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

Opis szkolenia ADOS-2     Regulamin Rejestracji na Szkolenie ADOS-2     Zasady udziału w Szkoleniu ADOS-2 

 

CENNIK - Opłaty dotyczące szkolenia ADOS-2 i procesu certyfikacji

Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)

- jednorazowa opłata za szkolenie: 3900 zł

Szkolenie ADOS-2 do badań naukowych

- jednorazowa opłata za szkolenie: 3000 zł

Ocena nagrań (sesji) przez Szkoleniowca z samodzielnie przeprowadzonych badań przez Uczestnika za pomocą testu ADOS-2

- 300 zł / za ocenę 1 sesji badania zarejestrowanego przez Uczestnika

 
Dane do zapłaty:
Konto bankowe: 11 1050 1764 1000 0091 3788 6215
ING Bank Śląski S.A.

Odbiorca:
CENTRUM DIAGNOZY TERAPII I EDUKACJI
SPECTRUM ASC-MED A. RYNKIEWICZ
DZIELNA 47
80-404 GDAŃSK

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz termin szkolenia, np.:
,,Jan Kowalski, 14-15 września 2017 r. – Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)”

 

Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania ADOS-2

logo w

+48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com