530-147-666
napisz

TRAINING

ados 2

ADOS 2ADOS-2

PROTOKÓŁ OBSERWACJI DO DIAGNOZOWANIA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, który wykorzystywany jest w diagnozowaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych podejrzewanych o zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD). Badanie składa się z szeregu prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

ados 3 szkolenie

Prowadzący szkolenia (Szkoleniowiec ADOS-2):
dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Miejsce szkolenia w Rzeszowie:
Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce szkolenia w Gdańsku:
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz gabinety lekarskie

 

 

TERMINARZ SZKOLEŃ 2022

styczeń - czerwiec 2022

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Dla pracowników dziecięcych oddziałów psychiatrycznych oraz pediatrycznych w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS

Szkolenia bezpłatne – uczestnicy otrzymują pilotażowe materiały szkoleniowe w formie online z amerykańskiego Wydawnictwa WPS m.in. nagrania filmowe sesji wszystkich modułów, wypełnione protokoły oraz prezentacje PowerPoint - materiał jest chroniony prawem autorskim WPS

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Limit miejsc wyczerpany – rejestracja zamknięta.

5 - 6 marzec 2022

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

4 - 5 czerwiec 2022

 

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

29 - 30 październik 2022

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych


TERMINARZ SZKOLEŃ 2021

6 - 7 marzec 2021

Grupy 1 - 8

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – hybrydowe - Gdańsk

Część teoretyczna szkolenia - online. Część praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Szkolenia wszystkich grup odbyły się. 

marzec - listopad 2021

 

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – hybrydowe - Rzeszów i Gdańsk

Dla pracowników dziecięcych oddziałów psychiatrycznych oraz pediatrycznych w Polsce

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS

Szkolenie bezpłatne – uczestnicy otrzymują pilotażowe materiały szkoleniowe w formie online z amerykańskiego Wydawnictwa WPS m.in. nagrania filmowe sesji wszystkich modułów, wypełnione protokoły oraz prezentacje PowerPoint - materiał jest chroniony prawami autorskim WPS

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Limit miejsc wyczerpany – rejestracja zamknięta.

27-28 listopad 2021

Grupy 1 - 4

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych

Szkolenia wszystkich grup odbyły się.

TERMINARZ SZKOLEŃ 2020

21.03 i 07.06.2020 (Grupa 1)

21.03 i 14.06.2020 (Grupa 2)

21.03 i 21.06.2020 (Grupa 3)

21.03 i 28.06.2020 (Grupa 4)

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) hybrydowe – Rzeszów i Gdańsk

część teoretyczna, online (marzec) - Rzeszów

część praktyczna, warsztatowa (czerwiec) - Gdańsk, gabinety lekarskie, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS - szkolenia wszystkich grup odbyły się

7 – 8 listopad 2020

Grupy 1 - 11 (październik-listopad)

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) hybrydowe – Gdańsk

zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami MZ i GIS

uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T    za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych 

szkolenia wszystkich grup odbyły się

TERMINARZ SZKOLEŃ 2019

19 – 20 stycznia 2019

szkolenie do badań naukowych – Rzeszów – szkolenie odbyło się

16 – 18 marca 2019

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów - szkolenie odbyło się

15 – 17 czerwca 2019

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów - szkolenie odbyło się

8 – 10 listopada 2019

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Rzeszów - szkolenie odbyło się

TERMINARZ SZKOLEŃ 2018

20 – 22 kwietnia 2018

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)- Rzeszów – szkolenie odbyło się

21- 23 maj 2018

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów – szkolenie odbyło się

Szkolenie z udziałem Prof. Bryana Kinga (22 maj, 2018)
Tłumaczenie symultaniczne szkolenia: mgr Karolina Kalisz

18 – 20 czerwca 2018

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Gdańsk – szkolenie odbyło się

28 – 29 września 2018

szkolenie do badań naukowych – Gdańsk – szkolenie odbyło się

19 – 21 października 2018

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów – szkolenie odbyło się

17 – 18 listopada 2018

szkolenie do badań naukowych – Gdańsk – ze względu na termin szkolenia ADI-R, szkolenie ADOS-2 przeniesione na termin 19 – 20 stycznia 2019 – Rzeszów
Szkolenia do badań naukowych są kontynuacją i tylko dla uczestników wcześniejszych szkoleń w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) prowadzonych przez szkoleniowca dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz

 

Dodatkowo na specjalne potrzeby poradni, szpitali lub innych instytucji prowadzone są superwizje oraz szkolenia wyjazdowe poza wyżej wymienionym harmonogramem. Podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy - wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Nr 53-000128-001-0001.

ADMINISTRACJA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA

mgr inż. Mariola Bogdanowicz tel. 530-147-666
e-mail: ADOS-2@spectrumascmed.com

W e-mailu proszę o podanie danych:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika/ Nazwa Klienta
 2. Miejsce zatrudnienia
 3. Wykształcenie
  • lekarz (specjalizacja lub w trakcie jakiej specjalizacji)
  • psycholog
  • pedagog
  • logopeda
  • inne
 4. E-mail kontaktowy
 5. Dane do faktury
 6. Oświadczenie o treści: „Zapoznałem/am się z Regulaminem Rejestracji na Szkolenia ADOS-2 znajdującego się na stronie internetowej SPECTRUM ASC-MED, akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać. Wybieram prowadzenie procesu mojego szkolenia (prosimy o wybranie i wpisanie preferowanego):
  • wykorzystanie testu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)
  • wykorzystanie testu ADOS-2 do badań naukowych

 

KOSZTY

Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)

- Koszt: 3900 zł

Szkolenie ADOS-2 do badań naukowych

- Koszt: 3000 zł

Ocena filmów (nagrań) przez Szkoleniowca z samodzielnie przeprowadzonych badań przez Uczestnika za pomocą testu ADOS-2

- Koszt: 300 zł/nagranie

 

Dane do zapłaty:
Konto bankowe: 11 1050 1764 1000 0091 3788 6215
ING Bank Śląski S.A.

Odbiorca:
CENTRUM DIAGNOZY TERAPII I EDUKACJI
SPECTRUM ASC-MED A. RYNKIEWICZ
DZIELNA 47
80-404 GDAŃSK

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz termin szkolenia, np.:
,,Jan Kowalski, 14-15 września 2017 r. – Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)”

Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania ADOS-2

logo w

Gdańsk: +48 530-147-666
Rzeszów: +48 881-330-118

rynkia@spectrumascmed.com