Wybierz język:

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

SPECTRUM ASC-MED DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA

SPECTRUM ASC-MED zajmuje się diagnozą oraz interwencją terapeutyczno-edukacyjną w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) stosując standardy i rekomendacje, które obowiązują w krajach anglosaskich. Współpracuje z czołowymi ośrodkami klinicznymi i naukowymi na świecie, które zajmują się diagnozą, terapią i edukacją pacjentów z ASD. Podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń i kształcenia podyplomowego lekarzy. Wpis podmiotu kształcącego do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Nr 53-000128-001-0005 na lata 2024-2025. 

DIAGNOZUJEMY

DZIECI

MŁODZIEŻ

OSOBY DOROSŁE

działamy od
2012
roku

NASZA PRACA

Diagnozujemy zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) u osób w różnym wieku. Prowadzimy terapię i edukację oraz tworzymy wspólnie ze specjalistami o światowej renomie w ASD nowe testy diagnostyczne, komputerowe programy terapeutyczne i edukacyjne oraz prowadzimy badania naukowe w tej dziedzinie. Prowadzimy kształcenie podyplomowe lekarzy oraz innych profesjonalistów.

AKTUALNOŚCI

Najnowsze wpisy – warto wiedzieć więcej

SPRAWDŹ NASZE SZKOLENIA

Podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy - wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Nr 53-000128-001-0005 na lata 2024 - 2025. Szkolimy lekarzy różnych specjalizacji oraz psychologów, logopedów, pedagogów i innych profesjonalistów zajmujących się zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

TESTY I PROGRAMY

Skorzystaj z poniższych metod w pracy z osobami z ASD

BOSA
Materiały BOSA dla polskich diagnostów ADOS-2 w czasie pandemii COVID-19
więcej

GQ-ASC
Opublikowane autorskie narzędzie przesiewowe
GQ-ASC (Q-ASC)
więcej

SCQ
Kwestionariusz komunikacji społecznej SCQ w Polsce - Brain Sciences 2021
więcej

AQ
Testy AQ do pobrania dla dzieci, młodzieży i dorosłych
więcej

ASAS
Australijska Skala dla Zespołu ASPERGERA
więcej

STAT
Oficjalna polska wersja testu przesiewowego STAT™ pod kątem autyzmu dla dzieci
więcej

CAST
Oficjalna polska wersja testu CAST badająca spektrum autyzmu u dzieci
więcej

Q-CHAT
Test Q-CHAT dla rodziców podejrzewających autyzm u swojego dziecka
więcej

EmotiPlay
Interaktywny program terapeutyczny EmotiPlay do nauki wyrażanych emocji
więcej

WSPÓŁPRACUJEMY

000_Fulbright_logo.png001_Autism_Research_Center.png002_Uniwersytet_Rzeszowski.jpg003_Gdański_Uniwersytet_Medyczny.jpg004_Department_of_Psychiatry.jpg004_UCSF.jpg005_Nouchine_Hadjikhani.png006_Fundacja_SYNAPSIS.png007_Solis_Radius.png008_Stowarzyszenie_Pomocy_Osobom_Autystycznym.jpg009_seattle-childrens-logo.png010_Haring_Center.jpg011_Minds-and-hearts-logo.jpg012_Autism_Society.jpg013_Autism_Europe.png014_thira.png015_KKI.jpg016_JH_Medicine.jpg

logo spectrum PL stopka min

+ 48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com