Wybierz język:

Wybierz swój język

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

AKTUALNOŚCI

SPECTRUM ASC-MED AKTUALNOŚCI

 LUTY 2022

 

ECHO Autism to program na skalę światową, który umożliwia ekspertom ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu przekazywanie wiedzy i umiejętności specjalistom w lokalnych społecznościach. Celem programu jest zapewnienie możliwie najlepszej opieki pacjentom z ASD i ich rodzinom. Projekt ECHO to model mentorski, w którym interdyscyplinarny zespół składający się z ekspertów merytorycznych pełni rolę nadrzędną i przekazuje praktyczne informacje do specjalistów w społecznościach lokalnych. ECHO Autism to model telementoringu, w którym specjaliści zapewniają ukierunkowaną wiedzę innym specjalistom. Eksperci uczą, jak badać i diagnozować ASD, a także jak radzić sobie ze współwystępującymi problemami medycznymi i psychiatrycznymi u ASD pacjentów.

 

 

 

liderzy insar

 

 

ECHO Autism. Więcej informacji TUTAJ

47 Zjazd Psychiatrów Polskich. Prezentacja ECHO Autism, 11 czerwca, 2022. Congress Book - TUTAJ. Program ramowy Zjazdu, strony nr 17, 28, 59 - więcej informacji TUTAJ 

 

 

logo spectrum PL stopka min

+ 48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com