Wybierz język:

Wybierz swój język

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

AKTUALNOŚCI

SPECTRUM ASC-MED AKTUALNOŚCI

LISTOPAD 2019

 

kki jhm

KK Institute

 

W ramach współpracy z Center for Autism and Related Disorders, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, USA w dn. 21.11.2019 w Kolegium Nauk Medycznych UR w Rzeszowie odbyła się sesja wykładów naukowych pt.: “Porozmawiajmy o autyzmie”. Tematem przewodnim wydarzenia była depresja, agresja, samobójstwa i zaburzenia lękowe u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.


Organizatorzy zaprosili doświadczonych specjalistów różnych dziedzin medycyny, a wśród nich dr Romę Vasa, która jako lekarz psychiatra dzieci i młodzieży pracuje w Center for Autism and Related Disorders, Kennedy Krieger Institute, Baltimore, USA a także pełni funkcję adiunkta w Johns Hopkins University School of Medicine. Dr Vasa podzieliła się ze słuchaczami swoimi cennymi doświadczeniami z pracy z pacjentami z autyzmem w czasie swoich dwóch prelekcji dotyczących lęku, depresji i samobójstw.

Dr Agnieszka Rynkiewicz, przybliżyła stan aktualnej wiedzy na temat efektów terapeutycznych oksytocyny oraz jej związku z autyzmem. Dr Jacek Tabarkiewicz przedstawił temat wpływu układu odpornościowego na patogenezę ASD. Dr Antoni Pyrkosz przedstawił stan aktualnej wiedzy na temat podłoża genetycznego zaburzeń ze spektrum autyzmu. Neurologopeda i terapeuta osób z autyzmem, mgr Agata Pieniążek, skupiła się na różnicach międzypłciowych w symptomatologii autyzmu oraz przedstawiła wywiad do diagnozy autyzmu – wersję zrewidowaną (ADI-R).


Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem specjalistów różnych dziedzin medycyny, pedagogów, psychologów, studentów, jak również rodziców pacjentów z ASD.

 

 

logo spectrum PL stopka min

+ 48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com