Wybierz język:

Wybierz swój język

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

CENNIK

SPECTRUM ASC-MED WYKONUJEMY BADANIA, DIAGNOZUJEMY, PROWADZIMY TERAPIĘ I EDUKACJĘ

Konsultacja psychiatryczna

- Koszt: 400 PLN/godz.

Wielospecjalistyczna diagnoza kliniczna zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) prowadzona jest ze współpracującymi ze SPECTRUM ASC-MED lekarzami innych specjalizacji (m.in. pediatrów, neurologów, internistów, genetyków i innych) oraz profesjonalistów z innych dziedzin (m.in. psychologów, logopedów, pedagogów).

Badanie ADOS-2 oraz ADI-R

Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ADOS-2, Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition)

- Koszt: 900,00 PLN

ADI-R Wywiad do Diagnozy Autyzmu - Wersja Zrewidowana

- Koszt: 900,00 PLN

Badania ADOS-2 i ADI-R wykonywane są jedynie jako część pełnego procesu diagnostycznego - wielospecjalistycznej diagnozy klinicznej.

Wystawiane zaświadczenie lekarskie zawiera wynik badania ADOS-2 i ADI-R jeśli badania te zostały wykonane.

Dokumentacja w języku angielskim

Pisemna dokumentacja medyczna może być wystawiona także w języku angielskim. Podlega dodatkowo cennikowi dla tłumaczeń specjalistycznych.

- Koszt: 250 PLN/strona

Wizyty wyjazdowe

Wizyty wyjazdowe obejmują dodatkowo pokrycie kosztu dojazdu lekarza do pacjenta.

logo spectrum PL stopka min

+ 48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com