napisz
530-147-666

CENNIK

cennik

SPECTRUM ASC-MED WYKONUJEMY BADANIA, DIAGNOZUJEMY, PROWADZIMY TERAPIĘ I EDUKACJĘ

Konsultacja psychiatryczna

- Koszt: 300 PLN/godz.

Wielospecjalistyczna diagnoza kliniczna zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) prowadzona jest ze współpracującymi ze SPECTRUM ASC-MED lekarzami innych specjalizacji (m.in. pediatrów, neurologów, internistów, genetyków i innych) oraz profesjonalistów z innych dziedzin (m.in. psychologów, logopedów, pedagogów).

Badanie ADOS-2

Protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition)

- Koszt: 800,00 PLN

Wystawiane zaświadczenie lekarskie zawiera wynik badania ADOS-2 jeśli badanie to zostało wykonane.

Dokumentacja w języku angielskim

Pisemna dokumentacja medyczna może być wystawiona także w języku angielskim. Podlega dodatkowo cennikowi dla tłumaczeń specjalistycznych.

- Koszt: 150 PLN/strona

Wizyty wyjazdowe

Wizyty wyjazdowe obejmują dodatkowo pokrycie kosztu dojazdu lekarza do pacjenta.

logo spectrum PL stopka min

Gdańsk: +48 530-147-666
Rzeszów: +48 881-330-118

rynkia@spectrumascmed.com