napisz
530-147-666

O NAS

cennik

SPECTRUM ASC-MED DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA

SPECTRUM ASC-MED zajmuje się diagnozą oraz interwencją terapeutyczno-edukacyjną w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) stosując standardy i rekomendacje, które obowiązują w krajach anglosaskich (m.in. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia). Diagnozujemy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Współpracujemy z czołowymi ośrodkami na świecie zajmującymi się ASD wspólnie tworząc specjalistyczne testy diagnostyczne, komputerowe programy terapeutyczne i edukacyjne oraz prowadzimy badania naukowe w tej dziedzinie.

Agnieszka Rynkiewicz

KIERUJE NAMI DR N. MED. AGNIESZKA RYNKIEWICZ

Agnieszka Rynkiewicz – kierownik Zakładu Psychiatrii, Instytutu Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, adiunkt, doktor nauk medycznych w psychiatrii, klinicysta. Międzynarodowy certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2. Certyfikowany diagnosta ADOS-2, ADI-R, BOSCC, BOSA i STAT™. Lider Międzynarodowego Towarzystwa Badań Naukowych nad Autyzmem (ang. INSAR) na Polskę. Prowadzi badania w obszarze zaburzeń neurorozwojowych, różnic międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w narzędziach diagnostycznych i terapeutycznych w autyzmie.

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Ukończony program specjalizacyjny z psychiatrii, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku oraz Klinika Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz lekarskie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodów medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, USA. Absolwentka Seattle Pacific University, USA, magister pedagogiki specjalnej. Rozprawa doktorska w medycynie, psychiatrii dotyczy różnic i podobieństw w obrazie klinicznym oraz współistniejącej psychopatologii u dziewcząt ze spektrum autyzmu (tutaj).

Dodatkowe licencje i uprawnienia:

  • Międzynarodowy certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2, certyfikowana przez prof. Ann Le Couteur, UK.
  • Certyfikowany diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule 2nd Edition), Spectrum Specialist Consultancy & University of Cambridge, UK.
  • Certyfikowany diagnosta ADI-R (Autism Diagnostic Interview - Revised), STAR (Service, Training, Advocacy & Research) Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders, University of California San Francisco, Department of Psychiatry, USA.
  • Certyfikowany diagnosta BOSA (Brief Observation of Symptoms of Autism), University of California Los Angeles, Center for Autism Research and Treatment, USA
  • Certyfikowany diagnosta BOSCC (Brief Observation of Social Communication Change), NewYork-Presbyterian Center for Autism and the Developing Brain, Weill Cornell Medical College & Columbia University Medical Center, USA.
  • Certyfikowany diagnosta STAT™(Screening Tool for Autism in Toddlers), University of Washington Autism Center - Tacoma & Vanderbilt Kennedy Center, Treatment and Research Institute for Autism Spectrum Disorders, Tennessee, USA.

Dotychczasowa praca zawodowa: Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Seattle Children’s Hospital, USA, Brain Center for Applied Learning Research, Seattle Pacific University, USA, Edmonds School District, USA, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), Klinika Psychiatrii GUMed, Wydział Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Kierownik Zakładu Psychiatrii oraz Pracowni Badań Zaburzeń Neurorozwojowych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Rzeszowski. Dyrektor w zarządzie Autism Society of Washington, USA (2009-2010).

Stworzyła autorskie narzędzie diagnostyczne: Questionnaire for Autism Spectrum Conditions (Q-ASC) [Attwood, Garnett, Rynkiewicz 2011]. Współautor polskiej adaptacji STAT™. Stworzyła moduł matematyki do komputerowego programu terapeutycznego TeachTown w USA dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Współtworzyła platformę komputerową dla dzieci z autyzmem EmotiPlay w ramach projektu ASC-Inclusion.

Nagrody: ENABLE Award 2014 dla twórcy nowych narzędzi ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii, Diversity Award, nadane przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem (International Society for Autism Research, INSAR) w 2016 w USA, laureat konkursu w programie prof. Walczaka NAWA 2020. Powołana przez Radę Naukową INSAR do pełnienia funkcji INSAR Global Senior Leader for Poland na lata 2020-2022.

ORCID

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-9175-4937

ZOBACZ PUBLIKACJE

JESTEŚMY AKTYWNI I KREATYWNI

Jesteśmy twórcami szeregu programów i testów służących diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) inaczej autyzmu. Wierzymy, że prawidłowo prowadzony proces diagnostyczny w oparciu o światowe standardy obowiązujące dla ASD oraz odpowiednia terapia poprawia bardzo znacząco jakość życia osób z autyzmem. Szkolimy profesjonalistów, którzy niosą pomoc i dzielą się swoją wiedzą z pacjentami.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami klinicznymi oraz uniwersyteckimi na świecie oraz w Polsce. Uaktualniamy i poszerzamy wiedzę o autyzmie (ASD) tworząc metody diagnostyczne i terapeutyczne.

 

PRZYGOTOWALIŚMY W OSTATNICH LATACH

ADI-R i ADOS-2 – wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne a zależna od płci symptomatologia autyzmu. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 2020 - 2022. Projekt № P006029

Fulbright new logo 1

Symptomatologia autyzmu u dziewcząt a ADOS-2. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 2017 - 2019. Projekt № P000698

Fulbright new logo 1

EmotiPlay

Platforma zintegrowanego środowiska internetowego do społecznego włączania dzieci ze spektrum autyzmu przygotowana w ramach międzynarodowego projektu ASC-Inclusion. Jest to interaktywny program terapeutyczny do nauki emocji wyrażanych w trzech modalnościach: mimice twarzy, gestach i intonacji głosu.

STAT TM

Oficjalna polska wersja testu STAT™ (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children). STAT – Test przesiewowy pod kątem autyzmu dla małych dzieci. Test STAT™ jest interaktywnym narzędziem używanym w diagnostyce przesiewowej autyzmu u dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia (2-3 rok życia).

Q-ASC

Autorskie narzędzie przesiewowe: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz.


Badania w ramach projektu ASC-Inclusion uzyskały finansowanie z Komisji Europejskiej, Siódmego Programu Ramowego (FP, 2007-2013), grant nr 289021, Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, Cel ICT-2011.5.5: ICT na rzecz zrównoważonej i spersonalizowanej integracji.

LOGA

WSPÓŁPRACUJEMY

000_Fulbright_logo.png001_Autism_Research_Center.png002_Uniwersytet_Rzeszowski.jpg003_Gdański_Uniwersytet_Medyczny.jpg004_Department_of_Psychiatry.jpg004_UCSF.jpg005_Nouchine_Hadjikhani.png006_Fundacja_SYNAPSIS.png007_Solis_Radius.png008_Stowarzyszenie_Pomocy_Osobom_Autystycznym.jpg009_seattle-childrens-logo.png010_Haring_Center.jpg011_Minds-and-hearts-logo.jpg012_Autism_Society.jpg013_Autism_Europe.png014_thira.png015_KKI.jpg016_JH_Medicine.jpg

logo spectrum PL stopka min

Gdańsk: +48 530-147-666
Rzeszów: +48 881-330-118

rynkia@spectrumascmed.com