napisz
530-147-666

O NAS

cennik

SPECTRUM ASC-MED DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA

SPECTRUM ASC-MED zajmuje się diagnozą oraz interwencją terapeutyczno-edukacyjną w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (ASD) stosując standardy i rekomendacje, które obowiązują w krajach anglosaskich (m.in. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia). Diagnozujemy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Współpracujemy z czołowymi ośrodkami na świecie zajmującymi się ASD wspólnie tworząc specjalistyczne testy diagnostyczne, komputerowe programy terapeutyczne i edukacyjne oraz prowadzimy badania naukowe w tej dziedzinie.

Agnieszka Rynkiewicz

KIERUJE NAMI DR N. MED. AGNIESZKA RYNKIEWICZ

Agnieszka Rynkiewicz – doktor nauk medycznych w psychiatrii, klinicysta, adiunkt w Zakładzie Psychiatrii Instytutu Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Międzynarodowy certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2. Certyfikowany diagnosta ADOS-2, ADI-R, BOSCC, BOSA i STAT™. Lider Międzynarodowego Towarzystwa Badań Naukowych nad Autyzmem (ang. INSAR) na Polskę. Prowadzi badania w obszarze zaburzeń neurorozwojowych, różnic międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w narzędziach diagnostycznych i terapeutycznych w autyzmie.

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Ukończony program specjalizacyjny z psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Klinice Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dodatkowo lekarskie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodów medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Absolwentka Seattle Pacific University, USA, uzyskany tytuł magistra pedagogiki specjalnej. Tytuł doktora nauk medycznych w medycynie, w psychiatrii uzyskany w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewcząt. Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym oraz współistniejąca psychopatologia” (tutaj).

Dodatkowe międzynarodowe uprawnienia zawodowe i licencje:

Międzynarodowy certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2, (pol. ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu) certyfikowana przez prof. Ann Le Couteur, tytuł uzyskany w Royal Aberdeed Children’s Hospital i Newcastle University, Wielka Brytania.

Certyfikowany diagnosta:

  • ADI-R (pol. ADI-R Wywiad do diagnozy autyzmu - wersja zrewidowana), podwójnie certyfikowana przez dr Somer Bishop, STAR (Service, Training, Advocacy & Research) Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders, University of California San Francisco, Department of Psychiatry, USA oraz dodatkowo przez dr Mandy Steiman, Azrieli Centre for Autism Research (ACAR) Clinic, The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital), Kanada.
  • ADOS-2, certyfikowana przez dr Fiona Gullon-Scott, Spectrum Specialist Consultancy & University of Cambridge, Wielka Brytania.
  • BOSA (Brief Observation of Symptoms of Autism), certyfikowana przez dr Deanna Dow i prof. Catherine Lord, University of California Los Angeles, Center for Autism Research and Treatment, USA.
  • STAT™(Screening Tool for Autism in Toddlers), certyfikowana przez dr Wendy Stone, University of Washington Autism Center - Tacoma & Vanderbilt Kennedy Center, Treatment and Research Institute for Autism Spectrum Disorders, Tennessee, USA.
  • BOSCC (Brief Observation of Social Communication Change), certyfikowana przez dr Rebecca Grzadzinski, NewYork-Presbyterian Center for Autism and the Developing Brain, Weill Cornell Medical College & Columbia University Medical Center, USA.

Dotychczasowa praca zawodowa: Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Seattle Children’s Hospital, USA, Brain Center for Applied Learning Research, Seattle Pacific University, USA, Edmonds School District, USA, Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), Klinika Psychiatrii GUMed, Wydział Medyczny, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, założyciel i kierownik Pracowni Badań Zaburzeń Neurorozwojowych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w latach 2017-2019, Uniwersytet Rzeszowski, założyciel i kierownik Zakładu Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2019-2021. 


Stworzyła autorskie narzędzie diagnostyczne: Questionnaire for Autism Spectrum Conditions (Q-ASC) [Attwood, Garnett, Rynkiewicz 2011]. Współautor polskiej adaptacji STAT™. Stworzyła moduł matematyki do komputerowego programu terapeutycznego TeachTown w USA dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Współtworzyła platformę komputerową dla dzieci z autyzmem EmotiPlay w ramach projektu ASC-Inclusion.

Nagrody: ENABLE Award 2014 dla twórcy nowych narzędzi ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii, Diversity Award, nadane przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem (International Society for Autism Research, INSAR) w 2016 w USA, laureat konkursu w programie prof. Walczaka NAWA 2020. Powołana przez Radę Naukową INSAR do pełnienia funkcji INSAR Global Senior Leader for Poland na lata 2020-2022.

ORCID

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-9175-4937

ZOBACZ PUBLIKACJE

JESTEŚMY AKTYWNI I KREATYWNI

Jesteśmy twórcami szeregu programów i testów służących diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) inaczej autyzmu. Wierzymy, że prawidłowo prowadzony proces diagnostyczny w oparciu o światowe standardy obowiązujące dla ASD oraz odpowiednia terapia poprawia bardzo znacząco jakość życia osób z autyzmem. Szkolimy profesjonalistów, którzy niosą pomoc i dzielą się swoją wiedzą z pacjentami.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami klinicznymi oraz uniwersyteckimi na świecie oraz w Polsce. Uaktualniamy i poszerzamy wiedzę o autyzmie (ASD) tworząc metody diagnostyczne i terapeutyczne.

 

PRZYGOTOWALIŚMY W OSTATNICH LATACH

ADI-R i ADOS-2 – wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne a zależna od płci symptomatologia autyzmu. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 2020 - 2022. Projekt № P006029

Fulbright new logo 1

Symptomatologia autyzmu u dziewcząt a ADOS-2. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 2017 - 2019. Projekt № P000698

Fulbright new logo 1

EmotiPlay

Platforma zintegrowanego środowiska internetowego do społecznego włączania dzieci ze spektrum autyzmu przygotowana w ramach międzynarodowego projektu ASC-Inclusion. Jest to interaktywny program terapeutyczny do nauki emocji wyrażanych w trzech modalnościach: mimice twarzy, gestach i intonacji głosu.

STAT TM

Oficjalna polska wersja testu STAT™ (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children). STAT – Test przesiewowy pod kątem autyzmu dla małych dzieci. Test STAT™ jest interaktywnym narzędziem używanym w diagnostyce przesiewowej autyzmu u dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia (2-3 rok życia).

Q-ASC

Autorskie narzędzie przesiewowe: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz.


Badania w ramach projektu ASC-Inclusion uzyskały finansowanie z Komisji Europejskiej, Siódmego Programu Ramowego (FP, 2007-2013), grant nr 289021, Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, Cel ICT-2011.5.5: ICT na rzecz zrównoważonej i spersonalizowanej integracji.

LOGA

WSPÓŁPRACUJEMY

000_Fulbright_logo.png001_Autism_Research_Center.png002_Uniwersytet_Rzeszowski.jpg003_Gdański_Uniwersytet_Medyczny.jpg004_Department_of_Psychiatry.jpg004_UCSF.jpg005_Nouchine_Hadjikhani.png006_Fundacja_SYNAPSIS.png007_Solis_Radius.png008_Stowarzyszenie_Pomocy_Osobom_Autystycznym.jpg009_seattle-childrens-logo.png010_Haring_Center.jpg011_Minds-and-hearts-logo.jpg012_Autism_Society.jpg013_Autism_Europe.png014_thira.png015_KKI.jpg016_JH_Medicine.jpg

logo spectrum PL stopka min

Gdańsk: +48 530-147-666
Rzeszów: +48 881-330-118

rynkia@spectrumascmed.com