Wybierz język:

Wybierz swój język

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

O NAS

SPECTRUM ASC-MED DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA

Diagnozujemy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Prowadzimy badania w obszarze zaburzeń neurorozwojowych, różnic międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w narzędziach diagnostycznych i terapeutycznych w autyzmie. Współpracujemy z czołowymi ośrodkami na świecie zajmującymi się ASD wspólnie tworząc specjalistyczne testy diagnostyczne, komputerowe programy terapeutyczne i edukacyjne oraz prowadzimy badania naukowe w tej dziedzinie.

Agnieszka Rynkiewicz

KIERUJE NAMI DR N. MED. AGNIESZKA RYNKIEWICZ

Absolwentka kierunku lekarskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Ukończony program specjalizacyjny z psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz Klinice Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dodatkowo lekarskie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodów medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA). Dodatkowo magister pedagogiki specjalnej, Seattle Pacific University, USA. Doktor nauk medycznych w medycynie, w psychiatrii. Międzynarodowy certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2. Certyfikowany diagnosta ADI-R, ADOS-2, STAT™, BOSCC, BOSA. Od 30 lat pracująca zawodowo z pacjentami z autyzmem. Od 15 lat wykorzystująca ADOS-2 i ADI-R w swojej pracy klinicznej i naukowej. Lider Międzynarodowego Towarzystwa Badań Naukowych nad Autyzmem (ang. INSAR) na Polskę. Założyciel i lider ECHO Autism Poland. Więcej TUTAJ

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Dodatkowe międzynarodowe uprawnienia zawodowe i licencje:

Międzynarodowy certyfikowany szkoleniowiec ADOS-2, (pol. ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu) certyfikowana przez prof. Ann Le Couteur, tytuł uzyskany w Royal Aberdeed Children’s Hospital i Newcastle University, Wielka Brytania.

Certyfikowany diagnosta:

  • ADI-R (pol. ADI-R Wywiad do diagnozy autyzmu - wersja zrewidowana), podwójnie certyfikowana przez dr Somer Bishop, STAR (Service, Training, Advocacy & Research) Center for Autism and Neurodevelopmental Disorders, University of California San Francisco, Department of Psychiatry, USA oraz dodatkowo przez dr Mandy Steiman, Azrieli Centre for Autism Research (ACAR) Clinic, The Neuro (Montreal Neurological Institute-Hospital), Kanada.
  • ADOS-2, certyfikowana przez dr Fiona Gullon-Scott, Spectrum Specialist Consultancy & University of Cambridge, Wielka Brytania.
  • BOSA (Brief Observation of Symptoms of Autism), certyfikowana przez dr Deanna Dow i prof. Catherine Lord, University of California Los Angeles, Center for Autism Research and Treatment, USA.
  • STAT™(Screening Tool for Autism in Toddlers), certyfikowana przez dr Wendy Stone, University of Washington Autism Center - Tacoma & Vanderbilt Kennedy Center, Treatment and Research Institute for Autism Spectrum Disorders, Tennessee, USA.
  • BOSCC (Brief Observation of Social Communication Change), certyfikowana przez dr Rebecca Grzadzinski, NewYork-Presbyterian Center for Autism and the Developing Brain, Weill Cornell Medical College & Columbia University Medical Center, USA.

Dotychczasowa praca zawodowa: Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Seattle Children’s Hospital, USA; Brain Center for Applied Learning Research, Seattle Pacific University, USA; Edmonds School District, USA; Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed); Klinika Psychiatrii GUMed; Wydział Medyczny Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej; w latach od 2017 do 2019 założyciel i kierownik Pracowni Badań Zaburzeń Neurorozwojowych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży na Uniwersytecie Rzeszowskim; w latach od 2019 do 2021 założyciel i kierownik Zakładu Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego; adiunkt w Zakładzie Psychiatrii UR od 2016 do aktualnie. 

Stworzyła autorskie narzędzie diagnostyczne: Girls' Questionnaire for Autism Spectrum Conditions, GQ-ASC (Q-ASC) [Attwood, Garnett, Rynkiewicz 2011] - więcej TUTAJ. Współautor polskiej adaptacji STAT. Stworzyła moduł matematyki do komputerowego programu terapeutycznego TeachTown w USA dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Współtworzyła platformę komputerową dla dzieci z autyzmem EmotiPlay w ramach projektu ASC-Inclusion.

Nagrody: ENABLE Award 2014 dla twórcy nowych narzędzi ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii; Diversity Award, nadane przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem (International Society for Autism Research, INSAR) w 2016 w USA m.in. za pracę doktorską pt.: Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dziewcząt. Różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym oraz współistniejąca psychopatologia"; laureatka konkursu w programie prof. Walczaka NAWA 2020. Powołana przez Radę Naukową INSAR do pełnienia funkcji INSAR Global Senior Leader for Poland. Założyciel i lider ECHO Autism Poland. Więcej na temat globalnego modelu ECHO Autism TUTAJ

ORCID

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0002-9175-4937

JESTEŚMY AKTYWNI I KREATYWNI

Jesteśmy twórcami szeregu programów i testów służących diagnozowaniu i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Wierzymy, że prawidłowo prowadzony proces diagnostyczny w oparciu o światowe standardy obowiązujące dla ASD oraz odpowiednia terapia poprawia bardzo znacząco jakość życia osób z autyzmem. Szkolimy profesjonalistów, którzy niosą pomoc i dzielą się swoją wiedzą z pacjentami.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami klinicznymi oraz uniwersyteckimi na świecie oraz w Polsce. Uaktualniamy i poszerzamy wiedzę o autyzmie (ASD) tworząc metody diagnostyczne i terapeutyczne.

 

PRZYGOTOWALIŚMY W OSTATNICH LATACH

ADI-R i ADOS-2 – wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne a zależna od płci symptomatologia autyzmu. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 2020 - 2023. Projekt № P006029

Fulbright new logo 1

Symptomatologia autyzmu u dziewcząt a ADOS-2. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta 2017 - 2019. Projekt № P000698

Fulbright new logo 1

EmotiPlay

Platforma zintegrowanego środowiska internetowego do społecznego włączania dzieci ze spektrum autyzmu przygotowana w ramach międzynarodowego projektu ASC-Inclusion. Jest to interaktywny program terapeutyczny do nauki emocji wyrażanych w trzech modalnościach: mimice twarzy, gestach i intonacji głosu.

STAT TM

Oficjalna polska wersja testu STAT™ (Screening Tool for Autism in Toddlers and Young Children). STAT – Test przesiewowy pod kątem autyzmu dla małych dzieci. Test STAT™ jest interaktywnym narzędziem używanym w diagnostyce przesiewowej autyzmu u dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia (2-3 rok życia).

Q-ASC

Autorskie narzędzie przesiewowe: Tony Attwood, Michelle Garnett, Agnieszka Rynkiewicz.


Badania w ramach projektu ASC-Inclusion uzyskały finansowanie z Komisji Europejskiej, Siódmego Programu Ramowego (FP, 2007-2013), grant nr 289021, Technologie Informacyjne i Komunikacyjne, Cel ICT-2011.5.5: ICT na rzecz zrównoważonej i spersonalizowanej integracji.

LOGA

logo spectrum PL stopka min

+ 48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com