Wybierz język:

Wybierz swój język

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

SZKOLENIA
ADOS-2

PROTOKÓŁ OBSERWACJI DO DIAGNOZOWANIA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, który wykorzystywany jest w diagnozowaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych podejrzewanych o zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD). Badanie składa się z szeregu prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

ados 3 szkolenie

Prowadzący szkolenia (Szkoleniowiec ADOS-2):
dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Miejsce szkolenia w Rzeszowie:
Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Miejsce szkolenia w Gdańsku:
Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz gabinety lekarskie

 

TERMINARZ SZKOLEŃ 2024

20 - 21 styczeń 2024

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych.

Szkolenie odbyło się.

10 - 11 luty 2024

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych.

Szkolenie odbyło się.

2 - 3 marzec 2024

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych.

Szkolenie odbyło się.

13 - 14 kwiecień 2024

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych.

Szkolenie odbyło się.

29 - 30 czerwiec 2024

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych.

Szkolenie odbyło się.

5 - 6 październik 2024

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) - Gdańsk

Część teoretyczna i praktyczna - warsztatowa - stacjonarnie

Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe oraz protokoły ADOS-2 wszystkich Modułów: 4,3,2,1,T

Za udział w szkoleniu przysługuje 21 punktów edukacyjnych.

 

 
Dodatkowo na specjalne potrzeby poradni, szpitali lub innych instytucji prowadzone są superwizje oraz szkolenia wyjazdowe poza wyżej wymienionym harmonogramem. Podmiot prowadzący kształcenie podyplomowe lekarzy. Wpis do rejestru podmiotów kształcących Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Nr 53-000128-001-0005 na lata 2024-2025.

 

ADMINISTRACJA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA

mgr inż. Mariola Bogdanowicz tel. 530-147-666
e-mail: ADOS-2@spectrumascmed.com

Zgłoszenie rejestracyjne należy przesłać w formie wiadomości e-mail na ww. adres, podając następujące dane:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika / Nazwa Klienta

 2. Miejsce zatrudnienia

 3. Wykształcenie

  • lekarz (specjalizacja lub w trakcie jakiej specjalizacji)
  • psycholog
  • pedagog
  • logopeda
  • inne

 4. E-mail kontaktowy do Klienta i/lub do Uczestnika

 5. Dane do faktury – ze wskazaniem, czy faktura ma być wystawiona na całość opłaty, czy w podziale na płatność zaliczkową i płatność końcową

 6. Oświadczenie o treści:

  „Pobrałem treść Regulaminu Rejestracji na Szkolenia ADOS-2 znajdującego się na stronie internetowej SPECTRUM ASC-MED, zapoznałem/am się z nim i akceptuję go, zobowiązując się go przestrzegać.”
  „Wybieram prowadzenie procesu mojego szkolenia (prosimy o wybranie i wpisanie preferowanego wariantu):
   1. wykorzystanie testu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)
   2. wykorzystanie testu ADOS-2 do badań naukowych

 
* Ww. dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora - Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji SPECTRUM ASC-MED Agnieszka Rynkiewicz, z siedzibą w Gdańsku (80-404), przy ul. Dzielnej 47 - wyłącznie na cele i w zakresie niezbędnym do organizacji Szkolenia i zapewnienia udziału w Szkoleniu oraz procesie certyfikacji ADOS-2.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

Opis szkolenia ADOS-2     Regulamin Rejestracji na Szkolenie ADOS-2     Zasady udziału w Szkoleniu ADOS-2 

 

CENNIK - Opłaty dotyczące szkolenia ADOS-2 i procesu certyfikacji

Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)

- jednorazowa opłata za szkolenie: 3900 zł

Szkolenie ADOS-2 do badań naukowych

- jednorazowa opłata za szkolenie: 3000 zł

Ocena nagrań (sesji) przez Szkoleniowca z samodzielnie przeprowadzonych badań przez Uczestnika za pomocą narzędzia ADOS-2

- 300 zł / za ocenę 1 sesji badania zarejestrowanego przez Uczestnika

 
Dane do zapłaty:
Konto bankowe: 11 1050 1764 1000 0091 3788 6215
ING Bank Śląski S.A.

Odbiorca:
CENTRUM DIAGNOZY TERAPII I EDUKACJI
SPECTRUM ASC-MED A. RYNKIEWICZ
DZIELNA 47
80-404 GDAŃSK

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz termin szkolenia, np.:
,,Jan Kowalski, 14-15 września 2017 r. – Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)”

 

Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania ADOS-2

logo spectrum PL stopka min

+ 48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com