napisz
530-147-666

SZKOLENIA

ados 2

ADOS 2ADOS-2

PROTOKÓŁ OBSERWACJI DO DIAGNOZOWANIA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU

to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, który wykorzystywany jest w diagnozowaniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych podejrzewanych o zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD). Badanie składa się z szeregu prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla ASD w sferach komunikacji społecznej, zabawy oraz ograniczonych i powtarzanych zachowań.

ados 2 szkolenie

Prowadzący szkolenia (Szkoleniowiec ADOS-2):
dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz

Miejsce szkolenia w Rzeszowie:
Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

TERMINARZ SZKOLEŃ 2019

19 – 20 stycznia 2019

szkolenie do badań naukowych – Rzeszów – szkolenie odbyło się

16 – 18 marca 2019

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów - szkolenie odbyło się

15 – 17 czerwca 2019

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów

 

TERMINARZ SZKOLEŃ 2018

20 – 22 kwietnia 2018

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)- Rzeszów – szkolenie odbyło się

21- 23 maj 2018

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów – szkolenie odbyło się

Szkolenie z udziałem Prof. Bryana Kinga (22 maj, 2018)
Tłumaczenie symultaniczne szkolenia: mgr Karolina Kalisz

18 – 20 czerwca 2018

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Gdańsk – szkolenie odbyło się

28 – 29 września 2018

szkolenie do badań naukowych – Gdańsk – szkolenie odbyło się

19 – 21 października 2018

w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) – Rzeszów – szkolenie odbyło się

17 – 18 listopada 2018

szkolenie do badań naukowych – Gdańsk – ze względu na termin szkolenia ADI-R, szkolenie ADOS-2 przeniesione na termin 19 – 20 stycznia 2019 – Rzeszów
Szkolenia do badań naukowych są kontynuacją i tylko dla uczestników wcześniejszych szkoleń w diagnostyce klinicznej (do gabinetu) prowadzonych przez szkoleniowca dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz

 

ADMINISTRACJA ZGŁOSZEŃ NA SZKOLENIA

mgr inż. Mariola Bogdanowicz tel. 530-147-666
e-mail: ADOS-2@spectrumascmed.com

W e-mailu proszę o podanie danych:

 1. Imię i nazwisko Uczestnika/ Nazwa Klienta
 2. Miejsce zatrudnienia
 3. Wykształcenie
  • lekarz (specjalizacja lub w trakcie jakiej specjalizacji)
  • psycholog
  • pedagog
  • logopeda
  • inne
 4. E-mail kontaktowy
 5. Dane do faktury
 6. Oświadczenie o treści: „Zapoznałem/am się z Regulaminem Rejestracji na Szkolenia ADOS-2 znajdującego się na stronie internetowej SPECTRUM ASC-MED, akceptuję go i zobowiązuję się go przestrzegać. Wybieram prowadzenie procesu mojego szkolenia (prosimy o wybranie i wpisanie preferowanego):
  • wykorzystanie testu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)
  • wykorzystanie testu ADOS-2 do badań naukowych

 

KOSZTY

Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)

- Koszt: 3900 zł

Szkolenie ADOS-2 do badań naukowych

- Koszt: 3000 zł

Ocena filmów (nagrań) przez Szkoleniowca z samodzielnie przeprowadzonych badań przez Uczestnika za pomocą testu ADOS-2

- Koszt: 300 zł/nagranie

Dane do zapłaty:
Konto bankowe: 11 1050 1764 1000 0091 3788 6215
ING Bank Śląski S.A.

Odbiorca:
CENTRUM DIAGNOZY TERAPII I EDUKACJI
SPECTRUM ASC-MED A. RYNKIEWICZ
DZIELNA 47
80-404 GDAŃSK

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu oraz termin szkolenia, np.:
,,Jan Kowalski, 13-15 września 2017 r. – Szkolenie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej (do gabinetu)”

Kompetentni użytkownicy

logo spectrum PL stopka min

Gdańsk: +48 530-147-666
Rzeszów: +48 881-330-118

rynkia@spectrumascmed.com