Wybierz język:

Wybierz swój język

telefon m+48 530 147 666

e mail mrynkia@spectrumascmed.com

AKTUALNOŚCI

SPECTRUM ASC-MED AKTUALNOŚCI

PAŹDZIERNIK 2016

 

Przygotowaliśmy dla Państwa konferencję, która w założeniu miała bardzo nową formułę dla naszego kraju w temacie diagnozy, terapii i rehabilitacji zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Po raz pierwszy bowiem w Polsce spotkali się na niej specjaliści z Polski oraz innych krajów świata reprezentujący medycynę oraz inżynierię aby zaprezentować swoją wspólną, interdyscyplinarną pracę ukierunkowaną na zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD).

 
Wielu z prelegentów to wybitni naukowcy, którzy zajmują się autyzmem, tworzą światowe standardy, wprowadzają innowacje technologiczne, pracują także z pacjentami z autyzmem (ASD) oraz ich rodzinami na co dzień. Naszym celem było zainicjowanie spotkania przedstawicieli świata medycyny oraz świata nowych technologii aby przedstawić możliwości współczesnej techniki i zwiększyć jej wykorzystanie w praktyce klinicznej.


W naszej nowej formule dodatkowo konferencja połączyła świat lekarzy, psychologów, pedagogów którzy swoją opieką obejmują dzieci i młodzież z autyzmem (ASD) z tymi, którzy na co dzień troszczą się o dorosłych pacjentów z autyzmem, bo pamiętać musimy, że z autyzmu (ASD) nie wyrasta się.


Przedstawiliśmy również dwa wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne Autism Diagnostic Interview-Revised oraz Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS-2), które w 2016 roku wprowadzane są do Polski pokazując korzyści i ograniczenia dotyczące ich stosowania w codziennej praktyce klinicznej. Proces diagnostyczny pacjentów z ASD jest skomplikowany i zastosowanie nowoczesnych, wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych pomoże zespołom diagnostycznym w dokładniejszej ocenie pacjenta, a lekarzom, którzy odpowiadają za diagnozę końcową autyzmu (ASD) w postawieniu właściwego rozpoznania.


Mamy nadzieję, że konferencja ta przybliżyła naszym polskim specjalistom oraz wszystkim zainteresowanym osobom amerykańskie standardy a także zalecenia brytyjskiego National Institute for Health and Care Excellence (NICE) oraz wytyczne kliniczne rozpoznawania, metod badania i diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu.


Przewodniczący Komitetu Naukowego

dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz i dr n. med. Karol Grabowski


Tekst z przedmowy w książce abstraktów do konferencji:

ŚWIATOWE INNOWACJE ŁĄCZĄCE MEDYCYNĘ, INŻYNIERIĘ ORAZ TECHNOLOGIĘ
W DIAGNOZOWANIU I TERAPII AUTYZMU – Rzeszów 29 wrzesień 2016.

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z KONFERENCJI

 

 

logo spectrum PL stopka min

+ 48 530 147 666

rynkia@spectrumascmed.com